POWIATOWY DOM DZIECKA W GORZYCZKACH (PDDz)

O nas


Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach jest jednostką organizacyjną samorządu powiatowego, który realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej pełniąc funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej od ponad 60 lat.

PDDz realizuje swoje zadania w ramach placówki o charakterze socjalizacyjnym, zapewniając całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, skierowanych na podstawie postanowień opiekuńczych sądów rodzinnych przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka bez skierowania w placówce może nastąpić na wniosek dziecka, jego rodziców lub opiekuna prawnego.Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci od 7 do 18 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach Placówka zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom poniżej 7 roku życia

PDDz zapewnia swoim wychowankom zgodnie ze standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych:
odpowiednie warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego, właściwe warunki mieszkaniowe, całodzienne wyżywienie, zaopatrzenie w odzież, przybory szkolne, zabawki itp. wypoczynek letni i zimowy, uczestnictwo w zajęciach oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. wspieranie rozwoju poprzez umożliwienie kształcenia, pomoc w nauce, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych. organizowanie zajęć przygotowujących do samodzielnego życia i udzielanie pomocy w procesie usamodzielniania wychowanków. opiekę pedagogiczną, psychologiczną, lekarską i pielęgniarską. możliwość udziału w zajęciach rekompensujących brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujących do życia społecznego.

PDDz podejmuje działania w celu utrzymania więzi dziecka z rodziną, pedagogizację rodziców, przygotowania wychowanka do powrotu do rodziny własnej, umieszczenia w rodzinie przysposabiającej lub w rodzinnej opiece zastępczej. Placówka tworzy dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia.
Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Wodzisławski.
Placówką kieruje Dyrektor powoływany przez organ prowadzący placówkę.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Zadania określone w regulaminie organizacyjnym PDDz wykonują osoby zatrudnione na stanowiskach pracowników pedagogicznych, socjalnych, obsługi i administracji. Działalność placówki może być uzupełniana pracą wolontariuszy. Dodatkowo proces wychowawczy wspomagany jest przez rodziny zaprzyjaźnione.

W placówce działa stały Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, który analizuje i ocenia na bieżąco sytuację życiową wychowanka oraz formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu wychowanka w placówce.
Budynek PDDz to trzykondygnacyjny obiekt zlokalizowany na terenie malowniczego parku z unikalnym drzewostanem. Obok domu znajduje się także plac zabaw, boiska do piłki nożnej i siatkowej. Położenie domu na skraju wioski, pośród drzew, w sąsiedztwie rzeki Olzy stwarza warunki do ciszy, wypoczynku i bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

Administracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Z dniem 1 września 2014 roku powstało Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z siedzibą w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej 8. Centrum zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną dla:
Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach,
Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim.
Centrum kieruje oraz reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor mgr Adam Grześkiewicz.
Dyrektor Centrum kieruje placówkami, przy pomocy wychowawców – koordynatorów.
Powiatowym Domem Dziecka w Gorzyczkach kieruje Starszy Wychowawca – Koordynator Grzegorz Strzebińczyk

KADRA PRACOWNICZA

mgr Adam Grześkiewicz – Dyrektor Centrum

Kadra pedagogiczna:

Starszy wychowawca – koordynator
Pracownik socjalny
Psycholog
Instruktor terapii zajęciowej
Pedagog/wychowawca
Wychowawca
Wychowawcy

Aktualności
54
„Podróż brzegami Wisły”

W grudniu nasi wychowankowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie pt. „Podróż brzegami Wisły” organizowanym przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Przystań” w Dąbrowie Górniczej. Celem konkursu było pokazanie ciekawych miejsc, miast, zabytków, zjawisk przyrodniczych znajdujących się nad Wisłą. Okazało się, że prace naszych wychowanków zostały docenione i nagrodzone. Marlena D. zdobyła I miejsce, w kategorii wiekowej 7 - 11 lat, a Jakub M. zdobył III miejsce w kategorii wiekowej 12 - 15 lat. (więcej…)
ŚWIĘTA TUŻ TUŻ…

 

W naszym domu przygotowania do świąt idą pełną parą....Świątecznie ubrane drzewka tworzą świąteczny, ciepły klimat...Stroiki i kartki z świątecznymi życzeniami powędrowały już do naszych przyjaciół...Podczas zajęć kulinarnych powstały pyszne dekorowane ciasteczka... Już nie możemy się doczekać uroczystej wigilijnej kolacji oraz upragnionych prezentów....

 

Niech zbliżające się święta Bożego Narodzenia

spędzane w gronie najbliższych

przyniosą chwile radości, 

ciepła i optymizmu w Nowym Roku.

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego 2018 roku

życzą Dyrekcja, Pracownicy (więcej…)

Jarmark świąteczny w Raciborzu

W dniu 09.12.2017r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 1 pojechaliśmy do Raciborza, gdzie czekało na Nas pełne atrakcji przedpołudnie. Na początku skorzystaliśmy z kina w technologii 7d, następnie w RCK w Raciborzu wzięliśmy udział w świątecznych warsztatach przygotowywania kartek świątecznych. Na zakończenie zwiedziliśmy jarmark świąteczny na raciborskim rynku, gdzie mogliśmy degustować się świątecznymi wypiekami oraz poczuć bożonarodzeniowy klimat. Dziękujemy za zaproszenie! (więcej…)

Wolontariat
Zapraszamy wszystkie osoby chcące zrobić coś dobrego i pożytecznego, do współpracy z naszym domem na zasadzie wolontariatu.
Nasi wychowankowie potrzebują wsparcia i zainteresowania własną osobą.
Jeśli chcesz zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności to z pewnością nabędziesz je u nas spędzając czas z naszymi podopiecznymi! Dzięki spędzonym wspólnym chwilom na grach, zabawach, pomocy w realizacji zadań edukacyjnych zaangażujesz się w ich życie i zyskasz poczucie spełnienia i satysfakcję !
Dzięki pomocy naszym dzieciom, podarowaniu im paru godzin w miesiącu zyskasz nowych przyjaciół i znajomych!
O CZYM MARZYMY
W poniższej zakładce przedstawiamy nasze potrzeby materialne i niematerialne, które pozwolą pomóc naszym wychowankom w rozpoczęciu samodzielnego życia oraz zapewnić dzieciom właściwe spożytkowanie czasu wolnego. Dzięki Państwa pomocy jesteśmy wstanie zrealizować wiele naszych planów.
 • imprezy wyjazdy edukacyjne (zamek na wawelu, planetarium itp.),
 • organizacja czasu wolnego dzieci – np. kurs tańca, piłka nożna, itp.
 • telefony komórkowe
 • aparat fotograficzny
 • remont i wymiana mebli we wszystkich pokojach naszych podopiecznych,
 • doposażenie sali komputerowej, komputerowe programy edukacyjne,
 • doposażenie biblioteki (wydawnicze nowości dla dzieci i młodzieży, komiksy),
 • stworzenie pracowni artystycznej,
 • modernizacja obiektu oraz parku,
 • gry planszowe,
 • sprzęt muzyczny (mikrofon, nagłośnienie, kolumny), – zadanie zrealizowane dzięki firmie Starsky Inc. z Kanady rzutnik, ekran, – zadanie zrealizowane dzięki firmie Starsky Inc. z Kanady
 • sprzęt sportowy letni (piłki – do siatkówki, piłki nożnej, rakietki do tenisa stołowego oraz badmintona),
 • sprzęt sportowy zimowy (narty, deski do snowboardu, sanki, łyżwy),
 • odzież sportowa letnia i zimowa (dresy, kombinezony do sportów zimowych, buty narciarskie),
 • meble dziecięce,
 • nowe koce, kołdry, poduszki,
 • stypendium dla najlepszych uczniów,
 • pomoce naukowe,
 • sprzęt AGD oraz meble dla wychowanków opuszczających PDD,
 • uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji przez naszych wychowanków (prawo jazdy, zawodowe kursy doskonalące),
 • akcja promująca rodzicielstwo zastępcze.
 • Każdy z Państwa może wesprzeć nasze działania poprzez:
 • bezpośrednią wpłatę na konto domu ze wskazaniem celu na jaki mamy przeznaczyć przekazane środki, przekazując dary w formie materialnej, wykupując usługi z przeznaczeniem dla naszych wychowanków.
  Więcej informacji możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu – 32 451-11-51 oraz drogą elektroniczną – domdziecka@gorzyczki.pl
  Nasze konto
  Getin Bank 2715 6010 9400 0092 5000 0331 96
  W obiektywie
  Sponsorzy
  Od lat placówka nasza utrzymuje ścisły kontakt z przedsiębiorstwami oraz osobami prywatnymi, które wspierają nasze działania finansowo i nie tylko:)
  Dzięki Wam możemy realizować zarówno marzenia dzieci jak i wpływać na poprawę warunków życia wychowanków w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach.
  A oto lista tych, którzy pomagają nam w roku bieżącym:
  Aleksander Radecki
  STARSKY INC.
  3115 Dundas Street W
  Mississauga L5L 3R8 Canada
  www.starskycanada.com

  Bruk Sp. z o.o. z Czyżowic

  Jerzy Waltar-CUKIERNIA ”WALTAR”

  Adam Gawęda
  Tadeusz Motowidło
  Eugeniusz Wala
  Ewa i Bogdan Mitko-firma MITKO
  Alojzy Huwer-OKRĘGOWY ZWIĄZEK SKATA SLĄSK-POŁUDNIE
  Kazimierz Rybarz-PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH w GORZYCACH
  Janina Chlebik-Turek-RYDUŁTOWSKIE CENTRUM KULTURY
  Bogumił Wrona
  Henryk Sosna-MOTOCYKLE HANYSY
  Henryk Komarek -Związek Harcertswa Polskiego – Hufiec RYDUŁTOWY
  Edward Kominek-Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Wodzisławskiej
  Zbigniew Wala -CUKIERNIA ”JAGÓDKA”
  Józef Ziobroń-PREZES ZARZĄDU PRZEDSIEBIORSTWA PRODUKCYJNO GÓRNICZEGO”ROW-JAS”
  Barbara i Wiesław Muzia-FIRMA HERMON
  Jarosław Zagórowski-PREZES ZARZĄDU ”Jastrzębskiej Spółki Węglowej” S.A
  SPOŁEM
  MIESZKO S.A
  OTMUCHÓW
  Zenon Chudek-KANCELARIA NOTARIALNA
  ALPINA
  DYREKCJA I ZWIAZKI ZAWODOWE -KWK BORYNIA ZOFIÓWKA
  Wiesław Karbownik
  WAWEL S.A.
  Justyna Soloducha
  BANK SPÓŁDZIELCZY W GORZYCACH
  Beata i Zbyszek Opiła-ZAKŁAD MASARSKI GODÓW
  Cecylia Gęba ”MAGDA”Przedsiębiorstwo Wielobranżowe.
  Przyjaciel Domu Dziecka w Gorzyczkach
  Tomasz Kwietniewski
  GS Samopomoc Chłopska

  I w latach poprzednich:

  Skok Stefczyka Gdynia
  ul Legionów 126 www.skokstefczyka.pl
  Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi Wydział Zamiejscowy Wodzisław Śl. www.wshe.lodz.pl
  IGLOKRAK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim
  www.iglokrak.pl
  Kozieł Eugenia Zakład Masarski Godów
  www.masarnia.of.pl
  Foto Kieca
  www.fotokieca.pl
  „Magda” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Cecylia Gęba
  Best Pizza Wodzisław
  Fabryka Kotłów RAFAKO SA Racibórz
  www.rafako.com.pl
  Pracownia Reklamy Iwona Serowa
  Państwo Łukasz i Katarzyna Kwiecień
  NSZZ Solidarność KWK Borynia Jastrzębie
  „Gajówka” Wodzisław Śląski
  Pan Robert Kośmider
  Salon Firan „Niko” Kosubek
  ul.Pszowska 152
  44-300 Wodzisław Ślaski
  Siłownia „SOLAR”
  Wiesław Kasprzyca – Usługi transportowe,
  Sklep Jarek – Art. AGD,
  Rek Wiesław – Hurtownia Artyk.
  Przemysłowo – Budowlanych,
  Kamil Łukaszuk – Firma Art. – Bruk,
  Marek Kukla – Stacja Obsługi Samochodów,
  Krzysztof Woźniak – FHT „Cerres”,
  Michał Guzy – Futra i Moda,
  Arkadiusz Wojciechowski – Handlobud,
  Andrzej Stanek – Firma Handlowo – Usługowa,
  Muszyński Andrzej – „Elektryk” Hurtownia,
  Sylwia Jankowska, Stanisław Mikos – Mixpol,
  Firma Kasprzak – Usługi Koparko – Ładowarką,
  Adam Króliczek – Auto – Gaz,
  Firma Handlowo – Usługowa – „Prymus”,
  Renata Marszolik,
  Janusz Musioł – PHU „Marko”,
  Krzysztof Gryczon – Gryk Pol – Producent Zniczy,
  Krzysztof Kucza – Tartak,
  Marek Świętek – Firma Budowlana,
  Grupa Motocyklistów – Wodzisław Śl.,
  Grupa Operacyjna Żory.
  Firma Neptun,
  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Nautica” ul. Bogumińska 31 44-350 Gorzyce
  „POL MEDIA” Sklep spożywczy Patryk Procek Oś. Orłowiec 69G 44-280 Rydułtowy
  mgr Włodzimierz Nowosielski PCK Szkoła im. J. Pawła II nr 5 Centrum Kształcenia Praktycznego mgr Piotr Hebda ul.
  Harcerska 12 44-330 Jastrzębie Zdrój
  Brygida i Marian Janeta Zakład Rzeźniarsko – Wędliniarski ul. Anderska 44-300 Wodzisław Śl.
  Gerard Tomaszny ul. Wałowa 44-300 Wodzisław Śl. ul. Marklowicka 44-300 Wodzisław Śl.
  Państwo Anna i Andrzej Surma.
  i wielu innych, których nie jesteśmy w stanie wymienić.
  Kontakt
  Powiatowy Dom Dziecka
  w Gorzyczkach
  Adres: 44-350 Gorzyce, ul. Wiejska 8
  Telefon: 32 451 11 51
  E-mail: domdziecka@dd-gorzyczki.pl
  NIP: 647 21 06 826