POWIATOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM (PPOW)

O nas

Powstała we wrześniu 2012 roku jako część Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach od lutego 2014 roku funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa Powiatu Wodzisławskiego.
W PPO-W mogą przebywać dzieci od 10 do 18 roku (w szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach Placówka zapewnia opiekę  i wychowanie dzieciom poniżej 10 roku życia), które w związku z trudną sytuacją rodzinną musiały zostać umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Głównym zadaniem Placówki jest zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Ważna dla dobra wychowanków jest współpraca pracowników Placówki  z rodziną  i rodzicami biologicznymi oraz wspieranie w utrzymywaniu kontaktu z osobami bliskimi dziecku (chyba, że sąd postanowi inaczej). Na terenie Placówki prowadzona jest praca z dzieckiem według przygotowanego dla niego planu pomocy dziecku. Plan jest tworzony przy współpracy asystenta rodziny.

KADRA PRACOWNICZA


mgr Adam Grześkiewicz – Dyrektor Centrum

Kadra pedagogiczna:

Starszy wychowawca - koordynator
psycholog
pedagog/wychowawca
pracownik socjalny/starszy wychowawca
starsi wychowawcy
wychowawcy

Aktualności
6
Mecz w ramach kampanii Białej Wstążki
4 grudnia na sali sportowej Gimnazjum nr 1 odbył się mecz pomiędzy drużyną Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl., a drużyną połączonych sił Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej i Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach. Pojedynek był bardzo wyrównany, a walka zacięta i do ostatniej sekundy. Spotkanie ostatecznie zakończyło się remisem. Czytaj dalej (...)
Fly Park
24 listopada mieliśmy sposobność bawić się we FlyParku w Radlinie. Dziękujemy za zaproszenie flypark Czytaj dalej (...)
Wyprawa w Bieszczady
bieszczadyW dniach 14-20 sierpnia uczestniczyliśmy w wyjeździe w Bieszczady. Galerię zdjęć z tego wydarzenia można obejrzeć w naszej galerii i na naszym funpagu na FB
Starsze
Cele Placówki
cele
W obiektywie
Sponsorzy
sponsor zlombol sponsor rafako sponsor habekorn
sponsor itum sponsor kompas
Kontakt
Powiatowa Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza
w Wodzisławiu Śl.
Adres: Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl.
Telefon: 32 451 78 00
Nip:647 256 84 55
E-mail: ppow.wodzislaw@o2.pl
Nr Konta:16 1560 0013 2661 6867 7000 0001