60

Lat doświadczenia

4

Placówki

35

Wykwalifikowanych pracowników

50

Wychowanków

01

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Obsługa administracyjno-ekonomiczna i organizacyjna Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim.

Rozpoczęło działalność 1 września 2014 r.

Budżetowa jednostka organizacyjna Powiatu Wodzisławskiego

02

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej pełniąc funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej od 60 lat.

Realizuje zadania w ramach placówki o charakterze socjalizacyjnym

Całodobowa opieka

03

Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Gorzyczkach

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej pełniąc funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Rozpoczęło działalność 1 stycznia 2021 r.

Realizuje zadania w ramach placówki o charakterze socjalizacyjnym

Całodobowa opieka

04

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wodzisławiu Śląskim

Samodzielna jednostka budżetowa Powiatu Wodzisławskiego, w której przebywają dzieci od 10 do 18 roku życia.

Zapewnia opiekę dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej

Współpraca pracowników Placówki z rodziną i rodzicami biologicznymi

Praca z dzieckiem według przygotowanego planu pomocy

Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00

ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyczki

caopow@dd-gorzyczki.pl

32 4511151

Sponsorzy

Copyright © 2024 Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach.