Do 31 sierpnia można głosować w plebiscycie publiczności na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2021. Do udziału w konkursie zakwalifikowana została również inwestycja Powiatu Wodzisławskiego zrealizowana na Starym Mieście w Wodzisławiu Śl. jako "Oaza Aktywności".

Konkurs organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach oraz Śląskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Celem jest promocja inwestycji kształtujących wysokiej jakości przestrzenie publiczne, poprawiające jakość życia mieszkańców.

Jak co roku mieszkańcy wybierają swoich faworytów w trakcie plebiscytu publiczności. Głosowanie polega na przyznaniu punktów trzem ulubionym realizacjom zgłoszonym do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2021. Najpopularniejsza realizacja, która uzyska największą liczbę głosów zdobędzie Nagrodę Publiczności. Wśród uczestników głosowania rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

Do tegorocznej 22 edycji konkursu złożono 34 zgłoszenia, z których 32 realizacji spełniało wymagania formalne i zostało zakwalifikowane do dalszej oceny. Oceny zgłoszonych realizacji, niezależnie od plebiscytu publiczności, dokona jury konkursowe złożone z członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, które nominuje a następnie wybierze laureatów tegorocznej edycji konkursu.

Informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie npp.slaskie.pl gdzie prezentowane są również wydarzenia towarzyszące, m.in. przygotowane z okazji obchodów 20-lecia konkursu NPP album Dekalog Dobrej Przestrzeni oraz wystawa pod tą samą nazwą.

Link do głosowania dostępny jest na stronie: https://npp.slaskie.pl/vote/npp-edycja2021

Można głosować na 3 obiekty jednocześnie, przyznając 3,2 lub 1 punkt. Zachęcamy do przyznawania maksymalnej liczby punktów właśnie „Oazie Aktywności”. Pamiętajcie: głosowanie trwa do końca sierpnia!

O „Oazie Aktywności”

„Oaza Aktywności” to wyjątkowe miejsce na mapie naszego regionu. Dzięki unijnemu projektowi (więcej na jego temat TUTAJ-nowe okno) w ścisłym centrum Wodzisławia Śl. całkowicie przeobrażono zaniedbaną przestrzeń wokół dawnego szpitala powiatowego przy ul. Wałowej 30. Nieużytkowany budynek byłego szpitalnego prosektorium kompletnie przebudowano i rozbudowano, dzięki czemu dzisiaj służy on mieszkańcom Wodzisławia Śl. i okolic, w tym klientom pobliskich powiatowych instytucji pomocowych. W obiekcie zlokalizowano m.in. salę rehabilitacyjną dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, salę konferencyjno-szkoleniową, ogród zimowy oraz zaplecze socjalne. W budynku wybudowano windę dla osób mających trudności w przemieszczaniu się między kondygnacjami obiektu.

Przy Wałowej 30 stworzona została również atrakcyjna przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa. Oprócz zielonego dachu na budynku Oazy i ogrodu zimowego na jego piętrze powstał ozdobny ogród wpisujący się w założenia hortiterapii, czyli terapii związanej z przebywaniem w ogrodzie, co umożliwiają liczne nasadzenia zieleni ozdobnej.

Na terenie „Oazy Aktywności” zainstalowano też obiekty małej architektury takie jak ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, donice, hamaki na stelażu, leżaki drewniane, skrzynie na zioła/kwiaty, urządzenia zabawowe oraz altanę ogrodową. Dzięki tej inwestycji w ścisłym centrum Wodzisławia Śl. powstała zupełnie nowej jakości przestrzeń zarówno w sensie architektoniczno-urbanistycznym, jak i społecznym. A wszystko w tak zwanej „ludzkiej skali”, czyli nie za duże i nie za małe.

Raz jeszcze zachęcamy do oddania głosu na wodzisławską „Oazę Aktywności”.

 

Od połowy czerwca do początku lipca trwały szkolenia warsztatowe dla rodzin zastępczych i ich wychowanków w powiecie wodzisławskim w ramach projektu "Przystań piecza". Druga tura szkoleń już pod koniec lata.

Celem szkoleń było wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie rodzin zastępczych funkcjonujących w naszym powiecie oraz dostarczenie młodym ludziom wiedzy, jak dobrze przygotować się do startu w dorosłe życie.

Szkolenia miały formułę warsztatową, po to, by nie opierały się jedynie na „suchej” teorii, ale też aby dawały okazję do omówienia konkretnych przypadków i problemów. Prowadził jest psycholog i psychoterapeuta z wieloletnim stażem i bogatym doświadczeniem zawodowym Paweł Pienkiewicz.

Młodzież miała okazję, by dowiedzieć się m.in. jak się czubić i nie znielubić, czyli o sposobach radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, budowaniu szacunku wobec inności i różnorodności ludzi, a także jak ogarniać siebie i swoje emocje w okresie dorastania. Młodzi ludzie nabyli też wiedzę, jak partnersko dzielić się swoimi obowiązkami w życiu rodzinnym.

Z kolei rodzice zastępczy dyskutowali o specyfice zaburzeń w rozwoju dzieci w okresie dorastania, czyli co każdy rodzic zastępczy powinien wiedzieć o swoim nastolatku, jak również trenowali różne metody pracy z dziećmi w oparciu o komunikację i więź – również w sytuacjach trudnych, których w życiu rodzinnym niestety często nie brakuje.

Szkolenia odbywały się w Oazie Aktywności w Wodzisławiu Śląskim i były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kolejna tura szkoleń – tym razem już tylko dla rodzin zastępczych – pod koniec tegorocznego lata.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. zapraszają podopiecznych pieczy zastępczej z terenu powiatu wodzisławskiego do udziału w szkoleniach i treningach społecznych organizowanych w ramach projektu "Przystań piecza".

Więcej o projekcie można przeczytać TUTAJ (nowe okno).

Nabór trwa od 13 do 27 kwietnia 2021 r. Liczba miejsc wynosi 25. Celem szkoleń i treningów jest wsparcie młodych ludzi w procesie usamodzielnienia po opuszczeniu pieczy.
W projekcie mogą wziąć udział podopieczni pieczy zastępczej (rodzin zastępczych wszelkich typów, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych), którzy spełniają następujące kryteria:

 1. przebywają w pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu;
 2. zamieszkują na terenie powiatu wodzisławskiego;
 3. posiadają pisemną rekomendację (opinię) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. ;
 4. są w wieku 13-24 lata;
 5. wypełnią pisemny formularza (ankietę) rekrutacyjną – do pobrania poniżej;
 6. złożą pisemną deklarację uczestnictwa w Projekcie i wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zgodnym z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. UE z 2013 r., L 347/470)

Przedstawione wyżej kryteria mają charakter obowiązkowy. Pierwszeństwo w udziale w projekcie mają osoby, które je spełniają i dodatkowo zamieszkują na terenie rewitalizowanym miast i gmin powiatu wodzisławskiego lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (lub stopniu niepełnosprawności).

O zakwalifikowaniu na listę podstawową uczestników decyduje liczba uzyskanych punktów oraz kolejność złożenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej.

Dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 w godzinach jego pracy.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji do projektu – POBIERZ (plik .docx 99 KB), (plik .pdf 557 KB)
 2. Ankieta rekrutacyjna – POBIERZ (plik .docx 759 KB), (plik .pdf 600 KB)
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – POBIERZ (plik .docx 91 KB), (plik .pdf 345 KB)

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zapraszają rodziny zastępcze z terenu powiatu wodzisławskiego do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Przystań piecza". 

Więcej o projekcie można przeczytać TUTAJ (nowe okno).

Nabór trwa od 2 do 16 marca 2021 r. Liczba miejsc wynosi 20. W projekcie mogą wziąć udział rodziny zastępcze, które:

 • sprawują pieczę zastępczą na podstawie postanowienia sądu lub umowy z Powiatem Wodzisławskim,
 • zamieszkują na terenie powiatu wodzisławskiego,
 • posiadają pisemną rekomendację (opinię) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.,
 • wypełnią pisemny formularz (ankiety) rekrutacyjny (poniżej do pobrania),
 • złożą pisemną deklaracę uczestnictwa w Projekcie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zgodnym z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. UE z 2013 r., L 347/470) – poniżej do pobrania.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają rodziny zamieszkujące na terenach rewitalizowanych miast i gmin powiatu wodzisławskiego, a także osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na stopień).

O zakwalifikowaniu na listę podstawową uczestników decyduje liczba uzyskanych punktów oraz kolejność złożenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej.

Dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 w godzinach jego pracy.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji do projektu – POBIERZ (plik .docx 99KB), (plik .pdf 452KB)
 2. Ankieta rekrutacyjna – POBIERZ (plik .docx 758KB), (plik .pdf 498KB)
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – POBIERZ (plik .docx 89KB), (plik .pdf 452KB)

Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00

ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyczki

caopow@dd-gorzyczki.pl

32 4511151

Sponsorzy

Copyright © 2024 Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach.