Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach

Realizuje swoje zadania w ramach placówki o charakterze socjalizacyjnym, zapewniając całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, skierowanych na podstawie postanowień opiekuńczych sądów rodzinnych przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka bez skierowania w placówce może nastąpić na wniosek dziecka, jego rodziców lub opiekuna prawnego. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci od 10 do 18 roku życia.

Dyrektor

Michalina Bizoń

Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach

Powiatowym Domem Dziecka w Gorzyczkach kieruje

Starszy wychowawca – koordynator

Kadra pedagogiczna

Starszy wychowawca – koordynator
Wychowawcy
Psycholog
Pedagog
Instruktor terapii zajęciowej

Co Powiatowy Dom Dziecka zapewnia swoim wychowankom zgodnie ze standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych?

odpowiednie warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego, właściwe warunki mieszkaniowe, całodzienne wyżywienie, zaopatrzenie w odzież, przybory szkolne, zabawki, wypoczynek letni i zimowy, uczestnictwo w zajęciach oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, wspieranie rozwoju poprzez umożliwienie kształcenia, pomoc w nauce, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych, organizowanie zajęć przygotowujących do samodzielnego życia i udzielanie pomocy w procesie usamodzielniania wychowanków, opiekę pedagogiczną, psychologiczną, lekarską i pielęgniarską, możliwość udziału w zajęciach rekompensujących brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujących do życia społecznego

Powiatowy Dom Dziecka podejmuje działania w celu utrzymania więzi dziecka z rodziną, pedagogizację rodziców, przygotowania wychowanka do powrotu do rodziny własnej, umieszczenia w rodzinie przysposabiającej lub w rodzinnej opiece zastępczej. Placówka tworzy dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia.

Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Wodzisławski, a placówką kieruje Dyrektor powoływany przez organ prowadzący placówkę. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Zadania określone w regulaminie organizacyjnym PDDz wykonują osoby zatrudnione na stanowiskach pracowników pedagogicznych, socjalnych, obsługi i administracji. Działalność placówki może być uzupełniana pracą wolontariuszy. Dodatkowo proces wychowawczy wspomagany jest przez rodziny zaprzyjaźnione.

W placówce działa stały Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, który analizuje i ocenia na bieżąco sytuację życiową wychowanka oraz formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu wychowanka w placówce.

Budynek Powiatowego Domu Dziecka to trzykondygnacyjny obiekt zlokalizowany na terenie malowniczego parku z unikalnym drzewostanem. Obok domu znajduje się także plac zabaw, boiska do piłki nożnej i siatkowej. Położenie domu na skraju wioski, pośród drzew, w sąsiedztwie rzeki Olzy stwarza warunki do ciszy, wypoczynku i bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

01

Wolontariat

Zapraszamy wszystkie osoby chcące zrobić coś dobrego i pożytecznego, do współpracy z naszym domem na zasadzie wolontariatu.

Nasi wychowankowie potrzebują wsparcia i zainteresowania własną osobą. Jeśli chcesz zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności to z pewnością nabędziesz je u nas spędzając czas z naszymi podopiecznymi. Dzięki spędzonym wspólnym chwilom na grach, zabawach, pomocy w realizacji zadań edukacyjnych zaangażujesz się w ich życie i zyskasz poczucie spełnienia i satysfakcję. Dzięki pomocy naszym dzieciom, podarowaniu im paru godzin w miesiącu zyskasz nowych przyjaciół i znajomych.

02

O czym marzymy?

Potrzeby materialne i niematerialne, które pozwolą pomóc naszym wychowankom w rozpoczęciu samodzielnego życia oraz zapewnić dzieciom właściwe spożytkowanie czasu wolnego. Dzięki Państwa pomocy jesteśmy wstanie zrealizować wiele naszych planów.

zorganizowanych wycieczkach by lepiej poznać naszą ojczyznę

lepszym starcie w dorosłe życie

organizacji czasu wolnego (warsztaty tańca, fotograficzne, artystyczne)

nowych książkach dla młodzieży

sprzęcie muzycznym i komputerowym

obozach letnich i zimowych

sprzęcie sportowym, takim jak rowery, hulajnogi, deskorolki

kursach doszkalających dla naszych starszych kolegów

modernizacji naszego boiska do piłki nożnej i siatkówki

03

VeloBank 2715 6010 9400 0092 5000 0331 96

to numer naszego konta bankowego

Każdy z Państwa może wesprzeć nasze działania poprzez bezpośrednią wpłatę na konto domu ze wskazaniem celu na jaki mamy przeznaczyć przekazane środki, przekazując dary w formie materialnej lub wykupując usługi z przeznaczeniem dla naszych wychowanków.

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu – 32 4511151 oraz drogą elektroniczną – domdziecka@dd-gorzyczki.pl

04

Sponsorzy

Od lat nasza placówka utrzymuje ścisły kontakt z przedsiębiorstwami oraz osobami prywatnymi, które wspierają nasze działania finansowo i nie tylko.

Dzięki Wam możemy realizować zarówno marzenia dzieci jak i wpływać na poprawę warunków życia wychowanków w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach.

Kto pomaga?

Aleksander Radecki - STARSKY INC.

Państwo Barbara i Wiesław Muzia

Prezes Zarządu Rafako Racibórz

Lidl Wodzisław Śląski

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Gospodarstwo Rybackie „Wielikąt” Lubomia

GS Samopomoc Chłopska

Lewiatan Żory

Henkel

Złombol

Jerzy Waltar „Cukiernia Waltar”

Tinca Pszów

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Nautica”

Dyrekcja i Związki Zawodowe KWK Borynia

Andrzej Antończyk Firma Handlowo-Usługowa „Prymus”

Auchan Żory

Foto Kołodziej Turza Śląska

Fundacja Nasz Śląsk

Janina Chlebik-Turek Rydułtowskie Centrum Kultury

Mieszko S.A.

„Gajówka” Wodzisław Śląski

Prezes Zarządu ROW-JAS

Prezes Zarządu BRUK Czyżowice

Prezes JSW S.A.

Państwo Kaczorek

Beata i Zbigniew Opiła Zakład Masarski Godów

Wawel S.A.

Best Pizza Wodzisław Śląski

Cecylia Gęba „MAGDA” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

i wielu innych, których nie jesteśmy w stanie wymienić

Dziękujemy!

Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00

ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyczki

caopow@dd-gorzyczki.pl

32 4511151

Sponsorzy

Copyright © 2024 Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach.