Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gorzyczkach

Realizuje swoje zadania w ramach placówki o charakterze socjalizacyjnym, zapewniając całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, skierowanych na podstawie postanowień opiekuńczych sądów rodzinnych przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka bez skierowania w placówce może nastąpić na wniosek dziecka, jego rodziców lub opiekuna prawnego. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci od 10 do 18 roku życia.

Dyrektor

Michalina Bizoń

Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach

Powiatową Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Gorzyczkach kieruje

Starszy wychowawca – koordynator

Barbara Kozub

Kadra pedagogiczna

Starszy wychowawca – koordynator
Wychowawcy
Psycholog
Pedagog
Instruktor terapii zajęciowej

Co Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza zapewnia swoim wychowankom zgodnie ze standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych?

odpowiednie warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego, właściwe warunki mieszkaniowe, całodzienne wyżywienie, zaopatrzenie w odzież, przybory szkolne, zabawki, wypoczynek letni i zimowy, uczestnictwo w zajęciach oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, wspieranie rozwoju poprzez umożliwienie kształcenia, pomoc w nauce, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych, organizowanie zajęć przygotowujących do samodzielnego życia i udzielanie pomocy w procesie usamodzielniania wychowanków, opiekę pedagogiczną, psychologiczną, lekarską i pielęgniarską, możliwość udziału w zajęciach rekompensujących brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujących do życia społecznego

Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Gorzyczkach podejmuje działania w celu utrzymania więzi dziecka z rodziną, pedagogizację rodziców, przygotowania wychowanka do powrotu do rodziny własnej, umieszczenia w rodzinie przysposabiającej lub w rodzinnej opiece zastępczej. Placówka tworzy dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia.

Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Wodzisławski, a placówką kieruje Dyrektor powoływany przez organ prowadzący placówkę. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Zadania określone w regulaminie organizacyjnym PPOWG wykonują osoby zatrudnione na stanowiskach pracowników pedagogicznych, socjalnych, obsługi i administracji. Działalność placówki może być uzupełniana pracą wolontariuszy. Dodatkowo proces wychowawczy wspomagany jest przez rodziny zaprzyjaźnione.

W placówce działa stały Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, który analizuje i ocenia na bieżąco sytuację życiową wychowanka oraz formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu wychowanka w placówce.

Budynek Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Gorzyczkach to trzykondygnacyjny obiekt zlokalizowany na terenie malowniczego parku z unikalnym drzewostanem. Obok placówki znajduje się także plac zabaw, boiska do piłki nożnej i siatkowej. Położenie domu na skraju wioski, pośród drzew, w sąsiedztwie rzeki Olzy stwarza warunki do ciszy, wypoczynku i bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

01

Wolontariat

Zapraszamy wszystkie osoby chcące zrobić coś dobrego i pożytecznego, do współpracy z naszym domem na zasadzie wolontariatu.

Nasi wychowankowie potrzebują wsparcia i zainteresowania własną osobą. Jeśli chcesz zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności to z pewnością nabędziesz je u nas spędzając czas z naszymi podopiecznymi. Dzięki spędzonym wspólnym chwilom na grach, zabawach, pomocy w realizacji zadań edukacyjnych zaangażujesz się w ich życie i zyskasz poczucie spełnienia i satysfakcję. Dzięki pomocy naszym dzieciom, podarowaniu im paru godzin w miesiącu zyskasz nowych przyjaciół i znajomych.

02

O czym marzymy?

Potrzeby materialne i niematerialne, które pozwolą pomóc naszym wychowankom w rozpoczęciu samodzielnego życia oraz zapewnić dzieciom właściwe spożytkowanie czasu wolnego. Dzięki Państwa pomocy jesteśmy wstanie zrealizować wiele naszych planów.

zorganizowanych wycieczkach by lepiej poznać naszą ojczyznę

lepszym starcie w dorosłe życie

organizacji czasu wolnego (warsztaty tańca, fotograficzne, artystyczne)

nowych książkach dla młodzieży

sprzęcie muzycznym i komputerowym

obozach letnich i zimowych

sprzęcie sportowym, takim jak rowery, hulajnogi, deskorolki

kursach doszkalających dla naszych starszych kolegów

modernizacji naszego boiska do piłki nożnej i siatkówki

03

VeloBank 87 1560 0013 2015 2511 1000 0001

to numer naszego konta bankowego

Każdy z Państwa może wesprzeć nasze działania poprzez bezpośrednią wpłatę na konto domu ze wskazaniem celu na jaki mamy przeznaczyć przekazane środki, przekazując dary w formie materialnej lub wykupując usługi z przeznaczeniem dla naszych wychowanków.

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu – 32 4511151 oraz drogą elektroniczną – ppow.gorzyczki@dd-gorzyczki.pl

Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00

ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyczki

caopow@dd-gorzyczki.pl

32 4511151

Sponsorzy

Copyright © 2024 Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach.